Thể lệ & Điều kiện ghép đội

Thể lệ

 • Mỗi người chỉ được tham gia duy nhất 1 đội.
 • Mỗi đội có tối đa 5 thành viên.
 • Mỗi tài khoản được nộp bài tối đa 5 lần/ngày.
 • Tối thiểu 1 thành viên trong nhóm là sinh viên (tốt nghiệp sau 06/2020).
 • Giải đồng đội sẽ được trao cho các team có số thành viên tối thiểu là 2 (và tối thiểu 1 thành viên là sinh viên/học sinh).
 • Các đội không được phép nộp bài với các kết quả được dự đoán bởi con người (gán nhãn bằng tay). Kết quả nộp bài sẽ được đối chiếu với mô hình ở cuối cuộc thi trước khi công bố trao giải.
 • Được phép sử dụng dữ liệu ngoài để tối ưu kết quả bài toán.
 • Các đội đạt giải cần chia sẻ mã nguồn và không vi phạm về luật chơi.
 • Dữ liệu là tài sản của Kalapa, các đội thi không được sử dụng vào mục đích nào khác ngoài cuộc thi.
 • Quyết định của BTC trong buổi trình bày Giải pháp của các đội là quyết định cuối cùng.
 • Trước khi cuộc thi kết thúc - 23:59 ngày 20/09/2020, các bạn sẽ chọn 3 submissions để chấm điểm private. Cách chọn 3 submissions sẽ hướng dẫn cụ thể vào ngày 09/09/2020.

Tổ đội

 • Để tạo tổ đội
  • Vào mục Tổ độ/Tạo tổ đội.
  • Nhập tên và mật khẩu của tổ đội (chú ý tên không được trùng với tên tổ đội khác).
  • Nhận thông báo tạo tổ đội thành công.
 • Để thực hiện tham gia tổ đội hoặc ghép tổ đội (dành cho cá nhân hoặc nhóm trưởng)
  • Vào mục Tổ đội/Tham gia tổ đội (đối với cá nhân) hoặc Kết hợp tổ đội (với nhóm trưởng).
  • Chọn tên tổ đội muốn tham gia.
  • Nhập mật khẩu được tổ đội cung cấp.
 • Điều kiện ghép tổ đội là tổng số thành viên trong 2 tổ đội phải không vuợt quá 5.
 • Nếu ghép tổ đội A với tổ đội B, chỉ nhóm trưởng tổ đội A (người tạo tổ đội) mới có thực hiện.
 • Sau khi ghép đội, giới hạn số lần nộp bài/ngày của 1 đội bằng số thành viên * 5.