Luật chơi
 • Mỗi người chỉ được tham gia duy nhất 1 đội.
 • Mỗi đội có tối đa 5 thành viên.
 • Mỗi đội được submit để tính public score tối đa 5 lần / ngày, không tính các lần file nộp bài bị lỗi.
 • Mỗi đội chỉ được sử dụng một tài khoản để nộp bài.
 • Các đội không được phép nộp bài với các kết quả được dự đoán bởi con người (gán nhãn bằng tay). Kết quả nộp bài sẽ được đối chiếu với mô hình ở cuối cuộc thi trước khi công bố trao giải.
 • Không sử dụng thêm các nguồn dữ liệu ngoài Dataset được cung cấp.
 • Chỉ các đội chia sẻ mã nguồn và có bài trình bày về mô hình mới được nhận giải thưởng
 • Dữ liệu là tài sản của Kalapa, các đội thi không được sử dụng vào mục đích nào khác ngoài cuộc thi.
 • Quyết định của BTC trong buổi trình bày Giải pháp của các team là quyết định cuối cùng.
Hướng dẫn tham gia cuộc thi
 • Truy cập vào website aivivn.com.
 • Đội trưởng đăng ký tài khoản của đội.
 • Cuộc thi Kalapa's Credit Scoring Challenge trong danh sách các cuộc thi.
 • Click vào nút Tham gia và tạo đội để tham gia cuộc thi.
 • Bắt đầu cuộc thi theo thông tin trên aivivn.com.