Nộp bài
*** Vui lòng nộp bài theo định dạng txt hoặc csv. ***
Loading...
Nộp bài
*** Vui lòng nộp bài theo định dạng txt hoặc csv. ***
Tổng quan

Mô tả

Credit score là chỉ số thể hiện uy tín của một cá nhân và thường là cơ sở để các tổ chức tín dụng xét duyệt, cấp hạn mức cho khoản vay hoặc cấp thẻ tín dụng cho khách hàng.

Trong cuộc thi, các bạn sẽ làm việc với tập dữ liệu gồm nhiều trường thông tin để xây dựng một mô hình dự đoán điểm tín dụng của khách hàng.

Bạn sẽ được cung cấp

  • Thông tin 58.973 khách hàng kèm theo mức độ uy tín (nhãn good / bad).
  • Thông tin 25.989 khách hàng không kèm nhãn good / bad.

Nhiệm vụ của bạn là xây dựng mô hình Credit Score và đưa ra dự đoán xác suất thuộc nhãn bad của 25.989 khách hàng.

Đối tượng tham gia

Tất cả nhân viên công ty thành viên EWAY.

Dữ liệu

Dữ liệu

Cách tính điểm

GINI coeficient

Giải thưởng

  • 01 giải nhất: 5 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT
  • 01 giải nhì: 3 TRIỆU ĐỒNG TIỀN MẶT
  • Các đội tham gia cuộc thi và có điểm GINI cao hơn baseline của BTC: Mỗi người tham gia dự nhận 1 áo phông Kalapa's Credit Scoring Challenge

Mốc thời gian

Thời gian thi: từ 22/06/2020 đến hết ngày 28/06/2020.

Loading...
Loading...