Điểm trên BXH (public score) chiếm 50% dữ liệu tập testing. Điểm chung cuộc (private score) chiếm 50% còn lại của dữ liệu testing, do đó điểm chung cuộc có thể thay đổi.

Loading...
Loading...
Loading...
WE HONOR HARD WORK

Kết thúc tuần

0

NGÀY

0

GIỜ

0

PHÚT

0

GIÂY

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...